Nhà Phố Nhà Phố Đức Hòa Giá Rẻ

Nhà Phố

Nhà Phố Đức Hòa Giá Rẻ

H. Đức Hòa, Long An

Giấy tờ pháp lýSổ hồng chính chủ từng căn

Hiện Trạng NhàNhà mới, đã hoàn thiện 100%

390Triệu/Căn

Nhà Phố Nhà Phố Mỹ Hạnh

Nhà Phố

Nhà Phố Mỹ Hạnh

H. Đức Hòa, Long An

Giấy tờ pháp lýSổ hồng từng căn

Hiện Trạng NhàĐã bàn giao

450Triệu/Căn

Nhà Phố Nhà Tân Hương Châu Thành Giá Rẻ

Nhà Phố

Nhà Tân Hương Châu Thành Giá Rẻ

H. Châu Thành, Tiền Giang

Giấy tờ pháp lýSổ hồng chính chủ từng căn

Hiện Trạng NhàĐã bàn giao

390Triệu/Căn

Nhà Phố Nhà Phố Hựu Thạnh

Nhà Phố

Nhà Phố Hựu Thạnh

H. Đức Hòa, Long An

Giấy tờ pháp lýSổ hồng từng căn

Hiện Trạng NhàĐã bàn giao

450Triệu/Căn

Nhà Phố Khu Dân Cư Hựu Thạnh

Nhà Phố

Khu Dân Cư Hựu Thạnh

H. Đức Hòa, Long An

Giấy tờ pháp lýSổ hồng từng căn

Hiện Trạng NhàĐã bàn giao

390Triệu/Căn

Nhà Phố Nhà Đức Hòa 300 Triệu

Nhà Phố

Nhà Đức Hòa 300 Triệu

H. Đức Hòa, Long An

Giấy tờ pháp lýSổ hồng từng căn

Hiện Trạng NhàHoàn thiện 100% - Đang bàn giao

300Triệu/Căn

Icon động, để lại yêu cầu